Izjava o privatnosti

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju komunikaciju.
Internet turistička agencija DMC 4 GODIŠNJA DOBA se obvezuje da neće osobne podatke putnika (ime i prezime, broj telefona, adresa, mjesto i vrijeme putovanja, uplaćena cijena, imena suputnika itd.) iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.
Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranja osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.
Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.
Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka.
Putnik daje privolu Internet turističkoj agenciji da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija putničke agencije.